Архив за етикет: may

Май


IMG_8821

Май

Зениците ми са вълшебни.
Поглеждам: всичко е “Добре”.
Прекрасен май.
На половини: две, ей…

До петнайсти дните са светли дните и жега е,
а до трийсет и първи ще вали всеки ден
Тъмни градски дървета, когато се движа
ме дебнат, бързам, бързам, че имам
във осем на „Одеон“ среща
с най-интересния мъж.

–2003–

May

My pupils are magic
I look: Еverything’s „Fine“ –
Wonderful May!
Cut into halves: Hey!
I am crazy, Hey!

Until the fifteenth bright will be the days, and hot
And till the thirty-first it will rain each day.
Dark city trees are on my heels.
When I go out – I rush, I have
I have a date at Odeon at eight
With the most interesting man

–2003–