Архив на: Еma Veneva

За Еma Veneva

Poet, Author, Professional Writer, Journlist, Artist

Развод


rhdr

София, 2019, E.V. Copyright ©2019

Нито един приятел не им остана,
и краят на драмата премина без зрители.
По време на съдилищната обиколка
единствено мълчанието ги попита:
„…А разделихте ли по равно болката?“