Април


 пролет в Баден, Австрия, 2011

Ще се разлистят дърветата, априле,
тревата и почвата, и земята – и те.
Ще танцуват облаците, априле,
те нямат дом и сигурно ще…

Ще се слеят водата и небето,
априле,
там на изток на брега,
ще пристигне съвсем сам юга,
а от север – дъждовете.

из „Месеците“ („Дванадесетте пътника“)