Април


 пролет в Баден, Австрия, 2011

Ще се разлистят дърветата, априле,
тревата и почвата, и земята – и те.
Ще танцуват облаците, априле,
те нямат дом и сигурно ще…

Ще се слеят водата и небето,
априле,
там на изток на брега,
ще пристигне съвсем сам юга,
а от север – дъждовете

April

The trees will come into leaf, April,
The grass and the soil and the earth – they will
The clouds will dance, April,
They don’t have a home and they will

The water and sky will merge, April,
There in the East on the shore
South will come on its own
And rain will come from the North