Архив за етикет: картина с море

Четиристишие


посветено на XXL

Ти влачиш себе си като в игра,
в която важно е да си последен.
Загинал си, преди да си умрял.
Заровен си, преди да си погребан…

*Ema Veneva. All rights reserved. Copyright © 2011