Архив за етикет: зима

Декември


IMG_0311
Ema Veneva
. All rights reserved. Copyright©2017

вечер

По улицата – малко сняг.
Нарочно ли мълчи студът?
Изглежда месецът е привечер,
една, в която цялата година,
свита – ще пристигне

December

evening

In the street – a little snow.
Is on purpose quiet the cold?
It seems the month is just one eve
In which the year whole
Wrapped we’ll receive.

Translation: Petya Pavlova