Архив за етикет: високотехнологични нововъведения

Корони


durveta-page-001
Лист от тетрадка
Ema Veneva. All rights reserved. Copyright ©2016

Вашата технологична мамица
няма да ви отговори
защо
избухват през април короните
на дърветата в дворовете,
защо
клоните през април се вгуменяват
– като твърдосварени яйца